J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

現行犯逮捕


(Yomikata)

げんこうはんたいほ


(Romaji)

genkōhantaiho


(Thai)

การจับฐานกระทำผิดซึ่งหน้า,การจับคาหนังคาเขา (เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า)


คำศัพท์น่าสนใจ
กินรองท้อง รองท้อง 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว แก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตก รูปร่างหน้าตาดูเด็ก おたふく คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น หายใจแรง,หายใจหอบแหก ถอนคุณไสย์ แก้คุณไสย์ รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย