J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

上市する


(Yomikata)

じょうしする


(Romaji)

jōshisuru


(Thai)

วางขายผลิตภัณฑ์ใหม่(ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสำรวจแนวโน้มของตลาด) เอาของใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าตลาด