J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

西域


(Yomikata)

せいいき・さいいき


(Romaji)

seiiki-saiiki


(Thai)

ดินแดนทางตะวันตก คำนี้ เป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกพื้นที่ดินแดนแถบตะวันตกของประเทศจีนเอง โดยคลุมไปถึง พื้นที่ทางแถบอาหรับ เช่น อียิปต์ ซีเรีย อิหร่าน