J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

指値


(Yomikata)

さしね


(Romaji)

sashine


(Thai)

ราคาเสนอซื้อ,ราคาที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด