J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

賛辞・讃辞


(Yomikata)

さんじ


(Romaji)

sanji


(Thai)

ถ้อยคำสรรเสริญ คำยกย่อง คำชมเชย คำสดุดี