J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

皮膜


(Yomikata)

ひまく


(Romaji)

himaku


(Thai)

1.ผิวหนัง และ เยื่อเมือก 2.เมือกที่คล้ายผิวหนัง