J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

協業


(Yomikata)

きょうぎょう


(Romaji)

kyōgyō


(Thai)

การร่วมมือกันผลิต การร่วมมือกันทำ การร่วมมือกันทางธุรกิจ


คำศัพท์น่าสนใจ
1.วับๆแวมๆ,เล็กน้อย,น้อยมาก,นิดหน่อย 2.(ได้ยิน ได้เห็น) นิดๆหน่อยๆ,เพียงเล็กน้อย ข้อหาพยายามข่มขู่กรรโชกทรัพย์ 1. ชนิดหนึ่ง,สายพันธ์หนึ่ง 2.ประเภทเดียวกัน,ชนิดเดียวกัน,เหมือนๆกัน วิ่งเต้นไว้ก่อนล่วงหน้า 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) เป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว (เพราะหนาวมาก) หาเรื่อง,จงใจหาเรื่องโจมตีอีกฝ่าย วงเงินฉุกเฉิน การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย