J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

振り出し


(Yomikata)

ふりだし


(Romaji)

furidashi


(Thai)

1. การสะบัดออก ภาชนะที่ทำขึ้นเพื่อสะบัดให้ของข้างในหลุดออกผ่านรูเล็กๆ 2. จุดเริ่มต้น ของสิ่งของ หรือ จุดออกเดินทาง 3. การออกเชค หรือ ตั้วเิงิน