J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

淘汰


(Yomikata)

とうた


(Romaji)

tōta


(Thai)

1.ถอนทิ้ง(ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช),กำจัดทิ้ง 2.การเกิดแก่เจ็บตายตามวัฏจักรธรรมชาติ