J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

勤続


(Yomikata)

きんぞく


(Romaji)

kinzoku


(Thai)

การทำงานต่อเนื่องกันมาหลายปี การทำงานมานาน


คำศัพท์น่าสนใจ
ตอกเสาเข็ม ปัดทุกข์ แก้ชง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไอ้ตัวเสนียดจัญไร สะบัดไปมา,ส่ายไปมา คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 吹っ切る สมาคมมุขเสี่ยว การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ ชนตอ เจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด