J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

単作


(Yomikata)

たんさく


(Romaji)

tansaku


(Thai)

พืชเชิงเดี่ยว,ในพื้นที่นั้นทำการเพาะปลูกพีชเพียงชนิดเดียวตลอดทั้งปี


คำศัพท์น่าสนใจ
กลัวจนหางจุกตูด ไม่สบายใจเป็นอย่างมาก 公然わいせつ罪 (หนาว หรือ กลัว) จนปากสั่น ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า (คน) กระเซ้าเย้าแหย่ 1.ลื่นไหล,แล่นไหล 2.ลื่น,ไถล 3.มือลื่น,จับพลาด 4.หลุดจากตำแหน่ง 5.พลาดพลั้ง (จนสถานการณ์เลวร้ายลง เช่น มือลั่น,พลั้งปาก) 6.สอบตก,สอบไม่ผ่าน 7.(เล่นมุข) แป้ก,ฝืด,ไม่ขำ 8.ขยับที่,ย้ายที่ 9.สละตำแหน่ง กระดูกก้นกบ ทำเป็นหูทวนลม 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ถอนหายใจ