J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

成婚


(Yomikata)

せいこん


(Romaji)

seikon


(Thai)

การแต่งงาน,เป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว(อีกนัยหนึ่ง คือ พิธีแต่งงาน)