J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

視野検査


(Yomikata)

しやけんさ


(Romaji)

shiyakensa


(Thai)

การตรวจลานสายตา เป็นการตรวจเพื่อดูว่าสายตาสามารถรับภาพได้กว้างขนาดไหน เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจเพื่อหาอาการของโรคต้อหิน