J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

電子レンジ不可


(Yomikata)

でんしれんじふか


(Romaji)

denshirenjifuka


(Thai)

ห้ามเข้าไมโครเวฟ[Do not Microwave]


คำศัพท์น่าสนใจ
ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น マンバ ประหลาด,ลางไม่ดี,ชวนขนลุก คดีฆ่าหั่นศพ ลงน้ำหนัก นกที่พ้นกรง เป็นอิสระ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด,การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด