J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

線引き


(Yomikata)

せんびき


(Romaji)

senbiki


(Thai)

1. การตีเส้น การขีดเส้น การลากเส้น 2. การขึ้นกราฟ หรือ ขึ้นรูปแผนงาน 3.การแบ่งเขต, การกำหนดเขต(ในแผนที่) 4. การตีเส้นกำหนดขอบเขต


คำศัพท์น่าสนใจ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ぽつっと ลงน้ำหนัก กรณีฉุกเฉิน กรณีที่ไม่คาดคิด パーセンテージ น้ำดิบ, น้ำธรรมชาติ ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย 1.ดอกไม้ 2ไม้ดอก,ต้นไม้ที่มีดอก 3.ดอกซากุระ 4.ของเซ่นไหว้ 5.ดอกไม้ปลอม หรือ การโปรยดอกไม้ปลอมในพิธีกรรมทางศาสนา 6.การจัดดอกไม้ 7.ดอกไม้บาน หรือ ช่วงที่ดอกไม้บาน (โดยมากใช้กับดอกซากุระ) 8.การดูดอกไม้ (โดยมากใช้กับการดูซากุระ) 9.ของที่งดงาม 10.ช่วงเวลาที่รุ่งเรือง,ยุครุ่งเรืองที่สุด 11.เกียรติคุณ,เกียรติยศ 12.หนุ่มหล่อ หรือ สาวสวย (บ้างก็ใช้เปรียบถึงนางโลม) โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย