J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

拘引・勾引


(Yomikata)

こういん


(Romaji)

kōin


(Thai)

1.การจับ แล้ว บังคับพาไป 2. การอายัดตัว ในกรณีที่ไม่ไปตามหมายศาลเรียก จะต้องอายัดตัวภายใต้ หมายอายัดผู้ต้องหา 3. การลักพาตัว