J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[idiom สุภาษิต]

(Kanji)

烏の行水


(Yomikata)

からすのぎょうずい


(Romaji)

karasunogyōzui


(Thai)

วิ่งผ่านน้ำ, การอาบน้ำอย่างรวดเร็ว ไม่ชำระล้างร่างกายให้ทั่วเสียก่อนแล้วรีบออกมา