J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

軸距


(Yomikata)

じくきょ


(Romaji)

jikukyo


(Thai)

ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง,ช่วงล้อ


คำศัพท์น่าสนใจ
1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย สนใจมาก,ไฝ่รู้ไฝ่เห็นอย่างมาก,อยากรู้อยากเห็นอย่างมาก รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา การเจาะเลือด ไม่เหลียวมอง ไม่สนใจ ไร้ใยดี ผู้หญิงที่สวยและเก่ง การขอตัวไปลงแช่อ่างอาบน้ำ,การขอตัวไปอาบน้ำก่อน (ย่อจาก お風呂に入るから離脱する) シャッポを脱ぐ โรงเรียนช่างกล