J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

柔軟体操


(Yomikata)

じゅうなんたいそう


(Romaji)

jūnantaisō


(Thai)

การบริหารกาย,การหยืดหยุ่นร่างกาย,การฝึกร่างกายโดยใช้น้ำหนักของตัวเองเป็นแรงต้าน