J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

位相


(Yomikata)

いそう


(Romaji)

isō


(Thai)

เฟส, สภาวะ, วัฏภาค (phase)เป็นคำที่ใช้สำหรับบอกตำแหน่งการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นรอบๆ เช่น การเคลื่อนที่แบบวงกลม แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก และแบบคลื่น การบอกค่าเฟสบอกเป็นองศาหรือเรเดียน


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ ผมแตกปลาย 無骨 おかめ 燃料噴射装置 1.เหนียว,ติด,หนืด 2.พึ่งพาได้ 3.แนบชิด,สนิทชิดเชื้อ (ความสัมพันธ์) 4.สภาพนั่งแบกะดิน,นั่งก้นติดพื้น 5.(เขียน)เต็มหน้า สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น (หนาว หรือ กลัว) จนปากสั่น 拡散希望 หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด