J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา สกรรม]

(Kanji)

聞き出す


(Yomikata)

ききだす


(Romaji)

kikidasu


(Thai)

ซักถาม ถามออกมา


คำศัพท์น่าสนใจ
การทำแท้ง ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง ลูกไก่ในกำมือ หนีไปไหนไม่ได้ ตัวเงินตัวทอง ตัวเหี้ย วรนุช มนุษย์ป้าที่เป็นที่เกรงขามในที่ทำงาน, พนักงานหญิงรุ่นใหญ่ในที่ทำงาน (มักใช้พูดกับคนที่ใจร้ายเข้มงวด นิสัยดุ) 萌え รออย่างใจจดใจจ่อ,รอลุ้นตั้งนาน,เฝ้ารอ,อดทนรอ เหล็กยึดหิน (Rock Bolt) 無骨 คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น