J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

国防費


(Yomikata)

こくぼうひ


(Romaji)

kokubōhi


(Thai)

งบประมาณกลาโหม งบประมาณในการป้องกันประเทศ


คำศัพท์น่าสนใจ
ยิ้มมุมปากเล็กๆ 1.พุ่งทะลุ,พุ่งลอดไป (โดยใช้แรง หรือ ด้วยความแรง) 2.ดึงฉากกั้นออกเพื่อเชื่อมติดกัน (ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน) 3.ทำให้เสร็จลุล่วง,ลุยทำให้สำเร็จ ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง การยับยั้งให้ได้นานที่สุด นกที่พ้นกรง เป็นอิสระ ดาบสองคม เขตป่าสงวน คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น คอมเม้นเกรียน,คอนเม้นบูลลี่,คอมเม้นไม่เหมาะสม 110番する・110番する