J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

制圧


(Yomikata)

せいあつ


(Romaji)

seiatsu


(Thai)

กำราบ, ปราบปราม, ควบคุม(คน)


คำศัพท์น่าสนใจ
เสื่อมถอยตามกาลเวลา การเรียกร้องให้งดออกไปข้างนอก 1.แขวน,ห้อย,สะพาย,พาด 2.ราด,สาด,โรย 3.ใส่(กุญแจ),คล้อง 4.ห่ม,สวม,คลุม 5.ใช้(เวลา),ทุ่ม(เงิน) 6.ตั้งผิง,ตั้งไฟ 7.ติด(เครื่องจักร อุปกรณ์ให้เดินเครื่อง) 8.คูณ 9.สร้าง(ความเดือดร้อน)แก่ผู้อื่น 10.(ใช้คันจิ 架ける แทนได้) สร้างข้าม,เดินข้าม,ทอดข้าม,วางข้าม.พาดข้าม (ของที่มีความยาว เช่น สะพาน ถนน สายไฟ) 11.นั่ง 12.สาดไฟ,เผา 13.โยน,ยิง,ปล่อย 14.เกี่ยวไว้,ล๊อกไว้,ยึดไว้ 15.ล่อให้ติดกับ,หลอกลวง 16.ลงมือทำเอง หรือ ข้องเกี่ยวโดยตรง (มักอยู่ในรูป 手にかける) 17.ส่ง,โทร (ส่งความรู้สึก ส่งให้ถึงอีกฝั่ง หรือ โทรไปหา) 18.เสก (เวทมนต์) 19.ลงน้ำหนัก,กดดันใส่ 20.มอบหมายให้,ปล่อยให้,ให้อยู่ในความดูแล 21.ใช้อุปกรณ์ทำงาน เช่น รีดผ้า ถูพื้น 22.เกี่ยวกับเรื่องนั้น (มักอยู่ในรูป…にかけては) 23.ทำประกันไว้ (มีชำระเบี้ย) 24.ทำซ้อน,ทำควบคู่ 25.เสริมแรง,ทำเพิ่ม,บวกเพิ่ม 26.ทาบ.แนบติด 27.เล่นคำ,เล่นความหมาย (ในคำประพันธ์ หรือ โคลงกลอน) 28.รับปากว่าจะทำโดยมี...ค้ำอยู่ หรือเป็นเดิมพัน (มักใช้ในรูป ~にかけても หรือ にかけて เฉยๆ) 29.สืบพันธ์,ผสมพันธ์ 30.ใช้ผสมกับกริยา ます ตัด ます ทิ้งแล้วเติม かける หมายถึง จะทำแล้วไม่ทำให้จบ หรือ เกือบจะเป็นเช่นนั้น หรือจะทำอยู่แล้ว 31.ใช้ผสมกับกริยา ます ตัด ます ทิ้งแล้วเติม かける หมายถึง ทำโดยมุ่ง หรือ ผลักดันให้ไปที่ 32.จอดเรือ 33.ตั้งเป้าหมาย 34.ขายเงินเชื่อ(ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง) 35.เรียก (มักใช้กับพวกผู้ให้ความบันเทิง เช่น เกอิชา) 36.ชั่งน้ำหนักเทียบ オネエ言葉 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร 1.เวที,ฉาก 2.ละครเวที 3.ยุคสมัย หรือ เรื่องราวที่ถูกอ้างอิงไว้ในนวนิยาย 4.สถานที่แสดงความสามารถ การตัดสินจำคุกโดยการรอลงอาญา,โทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา ไข่เจียว 潰しが効く 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น )