J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

庶幾


(Yomikata)

しょき


(Romaji)

shoki


(Thai)

ความปรารถนา,ความรัก,สิ่งที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกันมาก