J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

やっちゃいました


(Yomikata)

やっちゃいました


(Romaji)

yatchaimashita


(Thai)

ทำไปแล้ว,รู้สึกเสียดายในสิง่ที่พลั้งท่าทำโดยไม่ได้ตั้งใจทำ