J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

貧農


(Yomikata)

ひんのう


(Romaji)

hinnō


(Thai)

ชาวนายากจน


คำศัพท์น่าสนใจ
ไม่เชื่อหูตัวเอง ไม่อยากเชื่อ รกจนไม่มีที่ยืน รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) จับตาดูสถานการณ์ เฝ้าระวัง ต่ำช้า คนต่ำช้า เปิดหู เปิดตา ท้องฟ้าจำลอง การอ่อย,การใช้รูปร่าง หรือ ร่างกายแข้าแลกเพื่อให้ได้มา 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย ภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย