J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา สกรรม]

(Kanji)

待ちあぐむ•待ち倦む


(Yomikata)

まちあぐむ


(Romaji)

Machiagumu


(Thai)

รออย่างใจจดใจจ่อ,รอลุ้นตั้งนาน,เฝ้ารอ,อดทนรอ


คำศัพท์น่าสนใจ
การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ ลำดับการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 1.หยิบยกเรื่องขึ้นมา 2.ลงรายละเอียด 3.เสนอความเห็น 4.กล่าวสรุป 1.มุกตลกที่พวกคนแก่ๆเค้าเล่นกัน,มุกตลกโบราณเชยๆ 2.มุกแป้กๆ,มุกฝืดๆ ยืนจนขาแข็ง 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) หายใจแรง,หายใจหอบแหก 1.เก่งจัดการดี,ทำงานเป็นระบบ 2.ประจบประแจง,เลียเก่ง ขัดเกลาฝีมือ ฝึกฝีมือ เงินประทังชีพ 2 มาตรฐาน