J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยาสแลง]

(Kanji)

うだる


(Yomikata)

うだる


(Romaji)

udaru


(Thai)

โซซัดโซเซ,อ่อนแรง,หมดแรง


คำศัพท์น่าสนใจ
ปากไม่ตรงกับใจ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ดังกังวาล,ดังก้องไปทั่ว 一皮剥ける ダイヤモンドダスト ภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่พึ่งทางใจ ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่มีสมาธิจะทำ (เนื่องจากจิตใจ หรือ สมาธิเสียไปกับบางเรื่อง) ข้อหาพยายามข่มขู่กรรโชกทรัพย์