J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

双方向


(Yomikata)

そうほうこう


(Romaji)

sōhōkō


(Thai)

สองทาง, เคลื่อนที่ไปในสองทิศทาง, เชิงโต้ตอบ, มีการสื่อสารระหว่างกัน, มีการทำงานร่วมกัน


คำศัพท์น่าสนใจ
โดนใจ,ทิ่มแทงใจ,โดน รอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด 1.ไม่สมเหตุสมผล 2.สภาพ หรือ คนที่ทำอะไรบ้าๆ ไร้เหตุผล 源氏名 1.เวที,ฉาก 2.ละครเวที 3.ยุคสมัย หรือ เรื่องราวที่ถูกอ้างอิงไว้ในนวนิยาย 4.สถานที่แสดงความสามารถ กลิ่นดินที่โชยขึ้นมาหลังฝนตก (Petrichor) แก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตก 萌え คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จังหวะสำคัญ,นาทีชีวิต,ช่วงเวลาสำคัญห้ามกะพริบตา