J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

出図


(Yomikata)

しゅつず


(Romaji)

shutsuzu


(Thai)

การส่งแบบ(drawing)


คำศัพท์น่าสนใจ
ตุ๊กตายาง (ตุ๊กตาจำลองผู้หญิง) กลิ่นดินที่โชยขึ้นมาหลังฝนตก (Petrichor) เคาะคีย์บอร์ด (พิมพ์คีย์บอร์ด) เงินปลอบขวัญ,เงินปลอบใจ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ ถูกคอ คอเดียวกัน 媚を売る การยับยั้งให้ได้นานที่สุด