J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

落差


(Yomikata)

らくさ


(Romaji)

rakusa


(Thai)

1.ความต่างของความสูงของแอ่งน้ำ 2 ระดับที่ไหลลงมาเป็นน้ำตก 2.ความแตกต่างของระดับสูง กับ ต่ำ