J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[adv คำวิเศษณ์]

(Kanji)

すいすいと


(Yomikata)

すいすいと


(Romaji)

suisuito


(Thai)

อย่างชิว ๆ, อย่างง่ายดาย, ราบเรียบ, ไม่ต้องลำบาก


คำศัพท์น่าสนใจ
けじめを付ける チームメート ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น กะล่อน ปลิ้นปล้อน มูลนิธิ ปอเต็กตึ๋ง ร่วมกตัญญู แพทย์แผนปัจจุบัน ห้องพิจารณาคดี ศาล หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่อยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย รับซื้อของเก่า