J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

職階


(Yomikata)

しょっかい


(Romaji)

shokkai


(Thai)

1.ตำแหน่งงาน,ลำดับชั้นของงาน 2.การจัดชั้นงาน,การจำแนกตำแหน่งงาน (Job ranking)


คำศัพท์น่าสนใจ
1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) วีดีโอลิงค์ สภาพร่างกายไม่ดี ไม่สบาย คู่สามีภรรยาที่ดูเข้ากับอย่างกับกิ่งทองใบหยก 疑心暗鬼 โดนของ,โดนคุณไสย คนที่มีฐานะทางสังคมสูง,คนที่ฐานะสูงศักดิ์ ปล่อยตด 1.พวกไร้สาระ พวกนอกสายตา 2.ของไร้สาระ,เรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ 3.ความมีตัวตนที่สัมผัสได้ (ศัพท์พุทธศาสนา) เด็กเก็บลูกบอล เด็กเก็บบอล