J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

介護ロープ


(Yomikata)

かいごろーぷ


(Romaji)

kaigorōpu


(Thai)

แท็กไลน์ (tag line) เชือกที่ใช้ผูกเข้ากับวัสดุที่ยกด้วยเครน ปล่อยห้อยลงมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจับเชือกนี้ไว้ ช่วยในการบังคับทิศทางของวัสดุ