J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

工場見学


(Yomikata)

こうじょうけんがく


(Romaji)

kōjōkengaku


(Thai)

การเยี่ยมชมโรงงาน(Factory Tour)


คำศัพท์น่าสนใจ
การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พรรคร่วมรัฐบาล โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ ปัดทุกข์ แก้ชง กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) หน้าด้าน ไร้ยางอาย 意気が揚がる