J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

要領書


(Yomikata)

ようりょうしょ


(Romaji)

yōryōsho


(Thai)

WI. (Work Instruction), เอกสารวิธีปฏิบัติงาน,คู่มือปฏิบัติงาน,เอกสารที่จำเป็นต้องทำไว้ในระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีความละเอียดในเชิงลึกมากกว่า Procedure


คำศัพท์น่าสนใจ
อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ ปีนเกลียว ล้มเป็นโดมิโน,เกิด (เรื่องไม่ดี) ติดๆกัน คำย่อของ パワーハラスメント (Power Harassment) การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน,การกลั่นแกล้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ,การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย กระดูกก้นกบ 1.เปิดเพลงที่ชอบนั้นฟังหลายๆครั้ง 2. การที่สถานีวิทยุเปิดเพลงแนะนำเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาตลอดวัน เงินปลอบขวัญ,เงินปลอบใจ ปลูกต้นรัก เด็กที่ชอบรังแกเพื่อน