J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

平城京


(Yomikata)

へいじょうきょう


(Romaji)

heijōkyō


(Thai)

เป็นเมืองหลวงโบราณของประเทศญี่ปุ่น อีกนัยหนึ่งก็คือเมืองหลวงในยุคนะระ ตั้งอยู่ในจังหวัดนะระ ประเทศญี่ปุ่น