J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนามสแลง]

(Kanji)

雑食系


(Yomikata)

ざっしょくけい


(Romaji)

zasshokukei


(Thai)

บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มคนที่ฝักใฝ่เรื่องเพศ(肉食系)และไม่ฝักใฝ่(草食系), ถ้าเป็น 雑食系男子 จะมีอีกความหมายว่า "ถ้าเป็นผู้หญิงละก็จะเป็นใครก็ได้"


คำศัพท์น่าสนใจ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ การจับฐานกระทำผิดซึ่งหน้า,การจับคาหนังคาเขา (เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า) 1.ขอร้อง,อ้อนวอน,ไหว้วอน 2.พึ่งพา,ยึดเป็นหลัก 3.ฝากให้ดูแล,ฝากให้จัดการ 4.สั่งอาหาร,เรียกใช้บริการ 5.ไว้ใจ,เชื่อใจ 6.ขอให้ช่วยนำทาง (ใช้ในรูป たのもう เวลาไปบ้านคนอื่น) 1.องค์กรการกุศล 2.มูลนิธิปอเต็กตึ๋ง หรือ ร่วมกตัญญู โรงเรียนช่างกล 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร เกมเป้ายิงฉุบแก้ผ้า กระดูกก้นกบ วงเงินฉุกเฉิน หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด