J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

男性恐怖症


(Yomikata)

だんせいきょうふしょう


(Romaji)

danseikyōfushō


(Thai)

โรคกลัวผู้ชาย เจอผู้ชายแล้วประหม่า


คำศัพท์น่าสนใจ
หาเรื่อง,หาเรื่องโจมตีอีกฝ่าย แอ๊บแบ๊ว ผู้หญิงที่ชอบทำเป็นไร้เดียงสา โนเนะ เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ชาย การยับยั้งให้ได้นานที่สุด ต่ำช้า คนต่ำช้า ล้มเป็นโดมิโน,เกิด (เรื่องไม่ดี) ติดๆกัน 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) สะบัดไปมา,ส่ายไปมา คัดค้าน ไม่เห็นด้วย เหล้ากลั่น เหล้าขาว เด็กซิ่ว