J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

綱羅


(Yomikata)

もうら


(Romaji)

mōra


(Thai)

การรวบรวมไว้อย่างครบถ้วน การจัดเตรียมไว้พร้อม