J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

森林浴


(Yomikata)

しんりんよく


(Romaji)

shinrin'yoku


(Thai)

การเข้าป่าเพื่อสูดกลิ่นไอธรรมชาติ เป็นวิธีการคลายเครียดอย่างหนึ่ง