J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

森林浴


(Yomikata)

しんりんよく


(Romaji)

shinrin'yoku


(Thai)

การอาบป่า,การเข้าป่าสูดกลิ่นอายธรรมชาติเพื่อผ่อนคลาย (Shinrinyoku)


คำศัพท์น่าสนใจ
ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง หลอกเด็ก สะดุดขา 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ) สู้เต็มที่ จัดหนัก จัดเต็ม อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ ตกขาว ระดูขาว 1.สับสน,งุนงง,ว้าวุ่น 2.หลงไปทำ,พลาดพลั้งทำ 一皮剥ける