J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[adv คำวิเศษณ์]

(Kanji)

うねうね


(Yomikata)

うねうね


(Romaji)

uneune


(Thai)

ม้วน,เลี้ยวลด,คดเคี้ยวไปมา


คำศัพท์น่าสนใจ
เจ้าหน้าที่ internal audit โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รำแก้บน เต้นแก้บน 1.เอาลงไปลอย 2.เจียด ตัดบางส่วน หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลาบางส่วน เพื่อให้เหลือเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง テレシネ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 1.ยาอี 2.สภาพเคลิ้ม การตัดสินจำคุกโดยการรอลงอาญา,โทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา 待ち惚けを食わせる