J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

スクラッチ


(Yomikata)

すくらっち


(Romaji)

sukuratchi


(Thai)

1.ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย (Scratch) 2.ขูดออก,ขีดออก,ขีดทิ้ง 3.การสแครชแผ่น 4.การแข่งโดยไร้แต้มต่อ (กีฬากอล์ฟ) 5.โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟิก สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 6.การลุ้นรางวัลโดยการขูด หรือ สลากลุ้นรางวัลที่ใช้การขูดลุ้นเบอร์