J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
โภชนาการ สารอาหาร กรวยแยก ใช้ในการแยกของเหลวที่ไม่รวมเนื้อเดียวกัน โดยส่วนที่ข้นกว่าจะอยู่ด้านล่าง เช่นใช้ในการแยกน้ำมันออกจากน้ำ ฟุตซอล (Futsal) เพราะเรียน(ทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกล่าวโทษสิ่งอื่นว่าเพราะทำให้สิ่งนั้นทำให้เราเป็นแบบนี้ เป็นการกล่าวโทษ อย่างเช่น สอบไม่ได้ก็เพราะคุณครู ในที่นี้หมายถึง ก็เพราะต้องเรียนหนังสือ) สะเพร่า, ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง คืนวัน วันเวลา บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน งานจิตรกรรมหมึกจีน, ภาพเขียนพู่กันที่ใช้หมึกดำเป็นหลัก เรียกได้อีกอย่างว่า 水墨画(すいぼくが) ใส่เข้าข้างใน สอดใส่ ส่งเสบียง ไม่มีกระดูก
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
ふざけんな
ふざけんな
v กริยาสแลง
กวนตีน กวนสนเท้า
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |