J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

火災警備員


(Yomikata)

かさいけいびいん


(Romaji)

kasaikeibiin


(Thai)

ผู้เฝ้าระวังไฟ (ตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทาง ในงานก่อสร้าง งานติดตั้งทีที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ จะต้องมีผู้เฝ้าระวังไฟ ที่ผ่านการอบรม ประจำจุดทำงาน)


คำศัพท์น่าสนใจ
หนังสือชี้ชวนลงทุน คนธรรมดา ดูไม่มีพิษสง ดูไม่มีอะไร ดูไม่เก๋า (คำปรามาส) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น วีดีโอลิงค์ เกินกำลัง การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้ เลือกเส้นทางชีวิตผิด หลงผิดในเส้นทางชีวิต การจัดการความเสี่ยง 目を凝らす นกที่พ้นกรง เป็นอิสระ