J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

十字架を背負う


(Yomikata)

じゅうじかをせおう


(Romaji)

jūjikawoseō


(Thai)

เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต


คำศัพท์น่าสนใจ
ภูมิคุ้มกัน จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลับอย่างไม่มีวันตื่น เงินปลอบขวัญ,เงินปลอบใจ การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้ เทียบท่า,เทียบจอดที่ท่า โบท็อกซ์ (BOTOX) เข้าเนื้อ ไม่คุ้ม เสียเปรียบ 小じゃれた 諌める・禁める・諫める คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น