J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

職権濫用


(Yomikata)

しょっけんらんよう


(Romaji)

shokkenran'yō


(Thai)

ลุในอำนาจหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด


คำศัพท์น่าสนใจ
119番 ดอกฟ้ากับหมาวัด ดาวที่เอื้อมไม่ถึง เกินเอื้อม เด็กเก็บลูกบอล เด็กเก็บบอล 諌める・禁める・諫める マルチ商法 เกินแรง เกินตัว การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้ レトロ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นักเตะยอดเยี่ยม (MVP)