J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

逆接


(Yomikata)

ぎゃくせつ


(Romaji)

gyakusetsu


(Thai)

คำเชื่อมที่ให้ความหมายขัดแย้งกัน


คำศัพท์น่าสนใจ
องค์มนตรี ความยากลำบากในการคิดค้น 任意同行 ลำดับการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 1.หยิบยกเรื่องขึ้นมา 2.ลงรายละเอียด 3.เสนอความเห็น 4.กล่าวสรุป ทำท่าฮึดฮัด ขี้ไคล คู่สามีภรรยาที่ดูเข้ากับอย่างกับกิ่งทองใบหยก คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น お手並み拝見・御手並み拝見 ผลประโยชน์ทับซ้อน