J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

不起訴とする


(Yomikata)

ふきそとする


(Romaji)

fukisotosuru


(Thai)

ไม่สั่งฟ้อง


คำศัพท์น่าสนใจ
เขตป่าสงวน หน้ามุ่ยคิ้วขมวด รถตุ๊กตุ๊ก ปลิดชีพ ลำดับการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 1.หยิบยกเรื่องขึ้นมา 2.ลงรายละเอียด 3.เสนอความเห็น 4.กล่าวสรุป มูลนิธิ ปอเต็กตึ๋ง ร่วมกตัญญู ไอ้บ้า ไอ้เวร ไอ้ห่า ไอ้โง่ ตั้งแต่จำความได้ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น วิ่งเต้นไว้ก่อนล่วงหน้า